AGRÁRGAZDASÁGTAN

2020 tavaszi félév

 

Kurzusok:                                               Oktatók:    Dr. Bánhegyi Gabriella      

   Szálteleki Péter

KEGNGTB143L

KEGNGTB112I

 

Oktatás időpontja és helye:      

                          

 

A tantárgy tematikája heti bontásban:

 

1.  Tantárgyi követelmények és tematika ismertetése, alapfogalmak, az agrárgazdaság területeinek értelmezése

 

2.   A mezőgazdaság szerepének értelmezése és újraértelmezése. Funkciók és sajátosságok. Agrárökonómiai alapok, alapvető gazdasági döntések. Grafikonok, ábrák értelmezése. A piaci árak meghatározása

 

3.  Agrárstruktúrák értelmezése. Termelési szerkezet, Üzemi szerkezet, stb.

 

4.  Értékkategóriák. A gazdasági ágazatok kapcsolati rendszere (ÁKM)   Az élelmiszeripar, kereskedelem, - fogyasztás jellemzői 

                                  

5.   Az agrár-külkereskedelem                                                                                                                    

 

6.     A mezőgazdasági termelés erőforrásai: a termőföld. Birtokstruktúra

                                  

9.       A mezőgazdasági termelés erőforrásai: Munkaerő az agráriumban.

 

10.    A mg-i termelés erőforrásai, a tőke. Az eszközök, az erőforrások és hatékonyságuk a mezőgazdaságban.    

 

11.    Az agrárgazdaság költségvetési kapcsolatai. Az agrártermelés finanszírozása.

 

12.    A mezőgazdasági ágazatok agrárgazdasági   értékelésének módszere, gyakorlata

                       

 

A félévelfogadás feltételei:

Mindenkinek lesz aláírása, nincs kötelező részvétel.

Tananyag:

  • Az előadások anyaga (elektronikus tananyag – Moodle  AGT18)
  • Villányi László – Vasa László: Agrárgazdaságtan, EU agrár- és környezetpolitika, DE AMTC AVK 2007
  • Fogarassy Csaba – Villányi László: Agrárgazdaságtan I., Gödöllő, egyetemi jegyzet, 2004
  • Fertő Imre - Éder Tamás (szerk.): Az agrárpolitika gazdaságtana. Válogatott tanulmányok. Századvég Kiadó, Budapest, 1988.

•          Kiss Judit: A magyar mezőgazdaság   világgazdasági mozgástere, Akadémiai Kiadó, 2002

•          A magyar agrárgazdaság a rendszerváltástól az Európai Unióig, Szerk: Kapronczai István, Szaktudás Kiadó Ház Bp. , 2003

•          Folyóiratok, aktuális kiadványok, statisztikai elemzések

•          Internet adta lehetőségek ( keresők, adatbázisok )

 

Kollokviumi érdemjegy kialakítása

A féléves jegy vagy az évközi számonkérés és feladatok eredménye, VAGY a vizsgaidőszakban nyújtott írásbeli, vagy szóbeli vizsgateljesítmény és az esetleges pluszpontok (órai munka) figyelembevételével kerül kialakításra. Szóbeli vizsga esetén a hallgató számára legalább 10 perc felkészülési idő biztosított a felkészülésre.

 

 

Keszthely, 2018. szeptember 04.

 

                                                                                                    Dr. Bánhegyi Gabriella s.k.