A félév során megismerkedünk az EU agrárpolitikájának főbb jellemzőivel, céljaival az alkalmazott eszközökkel. Eligazodunk a támogatási rendszerben, értelmezzük a jövő kihívásait és az arra adható válaszokat, illetve felmérjük, hogy az EU tagság milyen eredményeket hozott a magyar agrárgazdaságban.

A félév során két zárthelyi dolgozat megírására nyílik lehetőség, illetve a tárgyat folyamatos számonkéréssel teljesítő hallgatók számára a dolgozatok megírása kötelező.