Oktatási cél:

A tantárgy a magyar- és egyetemes agrárfejlődés nagy korszakait, fontos változásait, és kiemelkedő hatású személyiségeinek munkásságát ismerteti meg a Hallgatókkal, ezzel megfelelő agrártörténeti ismereteket nyújtva a később oktatott szaktantárgyakhoz. Az agrártörténet oktatás további célja, hogy művelt, sokoldalúan képzett mezőgazdasági szakemberek ismereteit teljesebbé tegye, hozzájáruljon a Hallgatók megfelelő történeti szemléletének kialakulásához. A Hallgatók tudásuk ilyen gyarapításával a ma kérdéseire és kihívásaira is megfelelő választ tudnak adni.

Ismeretkörök:

A tantárgy tematikája úgy épül fel, hogy a Hallgatók alapos ismereteket szerezhetnek a termelő erők és termelőeszközök fejlődéséről, hatásukról a gazdálkodási viszonyokra, a mezőgazdaság általános fejlődésére. Megismerhetik az elsősorban agráriumból élő társadalmak történetét, a későbbi fejlődési fázisaikat. Az egyes időszakok gazdaságpolitikai törekvései, és ennek hatása is ismertetésre kerül. További cél, hogy ismereteket szerezzenek települési formák és művelési rendszerek azon kölcsönhatásáról, amelyek közvetett, vagy közvetlen módon hatottak a falvak életére, a mezőgazdaság fejlődésére.

Félév elfogadásának feltétele, számonkérés:

A PE-GK Tanulmányi- és Vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti hiányzásmentesség.

Egy meghatározott témából írásbeli dolgozat megfelelő színvonalú elkészítése, és határidőre (szorgalmi időszak utolsó napja) történő benyújtása. Számonkérés: a tantárgy kollokviummal zár, értékelése ötfokozatú minősítéssel történik. Az írásbeli dolgozatok értékelése alapján jegymegajánlás, szóbeli javítási lehetőséggel.