A tárgy a Turizmus vendéglátás alapszakon Szakmai választható tárgyként hallgatható, és angol nyelven megszerezhető kreditet nyújt, így az idegen nyelven kötelezően megszerzendő kreditek körébe beszámít. A tárgy célja, hogy angol nyelven áttekintse a turisztikai desztinációs menedzsment fogalmát, célját, szervezeti és funkcionális elemeit; a desztinációs szervezetek működtetésének kérdéseit, hazai és nemzetközi tapasztalatait. Cél továbbá, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek mindazokról a tevékenység-körökről és feladatokról, melyek a turisztikai desztinációk irányítása során felmerülnek.