kertészeti növényfajok taxonómiája és szisztematikája, a kultúrnövény fajok változékonyságának gazdasági növénytani kezelése