A Kockázatelemzés c. tárgy két nagy témából áll. Egyfelől mikroszinten elemezzük a vállalati kockázatokat, azok kezelési stratégiáit, finanszírozását, különös tekintettel a biztosításokra. Másfelől tárgyaljuk a globális és látszólag váratlan kockázatokat, az ún. fekete hattyúkat. A hallgatók a formalizált beszámolók (ZH és szóbeli vizsga) mellett a kettős téma szellemében egy gyakorlati és egy elméleti feladatot is kapnak, amit közös munkával dolgozunk ki.