Tantárgy neve:   Egyetemi angol /Academic English/ 2


A tantárgy előtanulmányi rendje: Egyetemi angol /Academic English/ 1


A tantárgy képzési célja:

    A kurzus célja a hallgatók részére felkészítés, ill. támogatás nyújtása angol nyelvű egyetemi tanulmányok folytatásához és a nemzetközi tudományos életben való aktív részvételhez, egyrészt az angol nyelvi ismereteik fejlesztése, másrészt pedig az egyetemi oktatásban és a tudományos életben jellemző feladatok (szakirodalom olvasása, előadások hallgatása és jegyzetelése, tudományos célú írás, prezentációk stb.) elvégzéséhez szükséges készségek fejlesztése által. A négy fő készség (olvasás, hallásértés, beszéd, olvasás) fejlesztése során különös hangsúlyt kapnak a hallgatók számára kommunikációs nehézséget okozó területek, mint például a kiejtés, a helyes nyelvtan és a kommunikációt befolyásoló kulturális különbségek.

A hallgatók megismerkednek az IELTS nyelvvizsga követelményeivel és feladataival is. További tanulmányaik, szakmai, illetve tudományos karrierjük szempontjából nagy jelentősége lehet, ha sikeresen le tudják tenni ezt a nemzetközi vizsgát, melyet az egész világon elismernek, és sok intézményben felvételi vagy előmeneteli követelménynek is számít.